Exeter Riddle 13 in Bosnian / на босанском

MEGANCAVELL

Date: Tue 04 Jan 2022

Denis Ferhatović was born in a city that no longer exists, in a country that no longer exists. He is the author of Borrowed Objects and the Art of Poetry: Spolia in Old English Verse (2019). He loves to read, think, and write about languages, travels, translation, queerness, art, cats, food, and many other things.

Денис Ферхатовић је рођен у граду који више не постоји, у држави која више не постоји. Аутор је књиге Позајмљени предмети и умијеће поезије: Сполије у староенглеском пјесништву (2019). Воли да чита, размишља и пише о језицима, путовањима, превођењу, настраности, умјетности, мачкама, храни и многочему другоме.Original text:

Ic seah turf tredan,      X wæron ealra,
VI gebroþor      ond hyra sweostor mid;
hæfdon feorg cwico.      Fell hongedon
sweotol ond gesyne      on seles wæge
5     anra gehwylces.      Ne wæs hyra ængum þy wyrs,
ne siðe þy sarre,      þeah hy swa sceoldon
reafe birofene,      rodra weardes
meahtum aweahte,      muþum slitan
haswe blede.      Hrægl bið geniwad
10     þam þe ær forðcymene      frætwe leton
licgan on laste,      gewitan lond tredan.

Translation:

Видјех, по топраку ходе    десеторо њих
Шесторица браће    са сестрама својим
Пуни жеље за животом. Опне им висише
Јасне и очевидне    на дуварима одаје
5     Од сваког понаособ. Никоме не бје захмет
Нити им пут бје мучан    премда су морали
Робе лишени        куветом цара на небу
Из сна пробуђени    устима раскинути
Жyћкасто жито.     Одјећа бје обновљена
10     Онима који стигавши   прво оставише оправу
Да лежи на тлу    и почеше да земљом ходе.

Click to show riddle solution?
шест пијеваца и четири кокошке


Tags: exeter book  old english  riddle 13  denis ferhatovic