Exeter Riddle 83 in Serbian / на српском

MEGANCAVELL

Date: Tue 04 Jan 2022

Denis Ferhatović was born in a city that no longer exists, in a country that no longer exists. He is the author of Borrowed Objects and the Art of Poetry: Spolia in Old English Verse (2019). He loves to read, think, and write about languages, travels, translation, queerness, art, cats, food, and many other things.

Денис Ферхатовић је рођен у граду који више не постоји, у држави која више не постоји. Аутор је књиге Позајмљени предмети и умијеће поезије: Сполије у староенглеском пјесништву (2019). Воли да чита, размишља и пише о језицима, путовањима, превођењу, настраности, умјетности, мачкама, храни и многочему другоме.Original text:

Frod wæs min fromcynn     […]
biden in burgum,     siþþan bæles weard
[…] wera     lige bewunden,
fyre gefælsad.     Nu me fah warað
eorþan broþor,     se me ærest wearð
gumena to gyrne.     Ic ful gearwe gemon
hwa min fromcynn     fruman agette
eall of eard;     ic him yfle ne mot,
ac ic on hæftnyd     hwilum arære
wide geond wongas.     Hæbbe ic wundra fela,
middangeardes     mægen unlytel,
ac ic miþan sceal     monna gehwylcum
degolfulne dom      dyran cræftes,
siðfæt mine.     Saga hwæt ic hatte.

Translation:

Древна беше моја лоза […]
Обитавах у градовима,    онда господар ватре
[…]  људи    пламеном обавијен,
Огњем прочишћен. Сада ме душман држи
Брат тла    који први беше мени
Од људи патња.  У трен се сетим
Ко је моју лозу     прекинуо први,
Искоренио из дома. Не могу да му наудим
Али понекад пронесем    беочуге ропства
Кроз непрегледна поља.   Поседујем многа чудеса
Широм земаљског шара, немале моћи
Али морам сакрити    од сваког људског створа
Тајанствену снагу    драгоценог умећа,
Своје путешествије. Кажи како се зовем.

Click to show riddle solution?
руда, метал, новац


Tags: exeter book  old english  riddle 83  denis ferhatovic